ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แบ่งปันประสบการณ์ - SRM สุดาทิพย์ จิรวัฒนพร

จำนวนผู้เข้าชม 840 วันที่
พิมพ์
วันเดย์ เซมินาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2566

แชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับ
เรื่องราวการตัดสินใจหลายอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
ว่าเธอมีแนวคิดอย่างไร และผลของการตัดสินใจของเธอ
ส่งผลกับชีวิตของเธออย่างไรบ้าง

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

แบ่งปันประสบการณ์ - SRM สุดาทิพย์ จิรวัฒนพร

วันเดย์ เซมินาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2566 แชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับ เรื่องราวการตัดสินใจหลายอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ว่าเธอมีแนวคิดอย่างไร และผลของการตัดสินใจของเธอ ส่งผลกับชีวิตของเธออย่างไรบ้าง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC