ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

[ฮันกยอง บิซิเนส] ท่านประธานกล่าวไว้ว่า 'เป้าหมายของเรา คือ การเห็นทุกคนประสบความสำเร็จ'

จำนวนผู้เข้าชม 789 วันที่
พิมพ์
22.08.29 ฮันกยอง บิซิเนส
"ทำงานด้วย 'ใจของเจ้าของธุรกิจ' ตั้งแต่เป็นพนักงาน …สินค้า Absolute Quality,  Absolute Price คือ แรงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจโกลบอล"




'สุภาพบุรุษผู้เริงร่า'
เป็นความคิดแรกทันทีที่ได้เจอกับประธานบริษัทอะโทมี่ ท่านประธานปาร์ค ฮันกิล ในวันที่มีการสัมภาษณ์ ท่านประธานปาร์คได้เข้าร่วมประชุม
ออนไลน์กับหัวหน้าสาขาต่างประเทศทั่วโลกเป็นเวลานาน ซึ่งในตอนบ่ายที่มีการสัมภาษณ์ แน่นอนว่าท่านจะต้องรู้สึกเหนื่อยและเพลีย
แต่ยิ่งสัมภาษณ์ ยิ่งได้พูดคุยกัน กลับยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ ท่านได้กล่าวว่า อนาคตที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ที่วาดไว้
คือ ‘การที่ทุกคนมีชีวิตอย่างมีความสุข’

เป้าหมายการทำธุรกิจของนักธุรกิจทุกคน ก็คือ เงิน เกียรติยศ อำนาจ แต่ท่านประธานปาร์ค ฮันกิลมีเป้าหมายที่สูงกว่านั้น ท่านฝันใหญ่กว่านั้น
และรู้สึกได้ว่า ท่านยังคงตื่นเต้นกับระหว่างทางที่กำลังเดินไปยังทางแห่งความฝันนั้น ผมได้พบกับท่านประธานที่อะโทมี่ปาร์ค เมืองคงจู ชุงชองใต้

- อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจอะโทมี่
"ความสำเร็จของลูกค้า ลูกค้าของอะโทมี่ คือ สมาชิก ผู้บริโภค พนักงานรวมไปถึงบริษัทคู่ค้า หมายความว่า ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกของ
อะโทมี่ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องได้รับกำไรและผลประโยชน์ของอะโทมี่"

- คำว่า 'บริษัทคู่ค้า' เป็นคำที่ไม่คุ้นหูเลย
"เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในอะโทมี่ครับ กลุ่มธุรกิจที่ทำการค้ากับเรา จะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้าง แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน
เลยเกิดเป็นคำนี้ขึ้นมาครับ"
 
- คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับอะโทมี่จะสำเร็จได้อย่างไร?
"ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์จากการซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยากว่า สมาชิกได้ผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการแนะนำสินค้าให้
คนรอบข้างพนักงานได้ผลประโยชน์จากการแสวงหาความสุขของตัวเองในการทำงานที่บริษัท และบริษัทคู่ค้าได้ผลประโยชน์จากการได้รับ
กำไรที่ยุติธรรมและการขยายตลาดทางการค้าที่มั่นคง และต่อยอดไปสู่สังคมในพื้นที่และเพื่อนบ้านที่ลำบากก็ยังได้รับผลประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการแบ่งปันของอะโทมี่ด้วย และการมีอยู่ของอะโทมี่นั้นก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคน สิ่งนี้ก็คือความสำเร็จของลูกค้า
ที่อะโทมี่พูดถึงและยังเป็นเป้าหมายสูงสุดที่อะโทมี่แสวงหาอีกด้วย"

- การทำต่อเนื่องไปจนถึงการแบ่งปัน ถ้าอย่างนั้นการแบ่งปันก็คือเป็นเป้าหมายเช่นกันไหม?
"ใช่ครับ แม้ว่าหนทางที่เดินจะอีกยาวไกล แต่การสร้างยอดขายได้ 2 ล้านล้านวอน (60,000 ล้านบาท) คิดว่า ตอนนี้อะโทมี่ก็ได้กลายเป็นธุรกิจ
ที่มีความเป็นไปได้ที่จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค พนักงาน สมาชิก หรือกลุ่มบริษัทคู่ค้าก็สามารถ 'อยู่รอด' ในรั้วที่ชื่อว่า
อะโทมี่นี้ได้แล้ว ดังนั้น ตอนนี้ก็ถึงคราวที่เราจะช่วยพัฒนาสังคมในพื้นที่และเพื่อนบ้านที่ลำบาก รวมถึงการแบ่งปันเพื่อเด็กๆ คือ การมีอยู่ที่สำคัญ
มากๆ ต่อการนำพาอนาคตของมนุษยชาติ"

- อะโทมี่กำลังจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทอยู่ มีเกณฑ์การพัฒนาและเลือกสินค้าที่จะขายนั้นคืออะไร?
"โดยพื้นฐานแล้ว เราจะคำนึงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคหรือไม่ และสิ่งต่อไป คือ จะต้องเป็นสินค้า Absolute Quality,
Absolute Price ที่เราแสวงหา คุณภาพนั้นจะต้องเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดที่ใครก็ไม่สามารถทำตามได้ ส่วนราคาก็ต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดที่ไม่มีใคร
สามารถจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าเราได้อีก"

- สงสัยเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทอะโทมี่
"หลักการของธุรกิจเครือข่ายนั้นมีเนื้อแท้เหมือนกันกับธุรกิจกระจายสินค้า ดังนั้น ผมอยากพิสูจน์ว่า หากเราทำตามกฎแล้ว ธุรกิจนี้ก็สามารถ
แข่งขันกับธุรกิจกระจายสินค้าใดๆ ได้ ธุรกิจเครือข่ายนั้น คือ ธุรกิจที่เราใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผล และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ
จากการใช้สินค้านั้นให้กับคนรู้จัก เพื่อน และญาติๆ แล้วก็สามารถรับค่าใช้จ่ายในส่วนการตลาดเป็นค่าตอบแทน  ซึ่งความคิดที่จะสร้างธุรกิจ
เครือข่ายจริงๆ ที่ไม่ทำให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ขาย หรือใครก็แล้วแต่ต้องเสียหาย แต่ทุกคนต่างได้ประโยชน์ คือ ที่มาที่ทำให้อะโทมี่ก่อตั้งขึ้นครับ"

- ชื่อบริษัท 'อะโทมี่' ฟังดูแปลกหู
"อะโทมี่ มาจากการรวมกันของคำว่า อะตอม (atom) และคำว่า มี่ ที่แปลว่า ความงาม เหตุผลที่เรานำคำว่า อะตอมกับคำว่าความงามมารวมกัน
ก็เพราะสินค้าหลักของอะโทมี่ คือ เฮโมฮิมและเครื่องสำอางที่ใช้วัตถุดิบหลักเป็นส่วนประกอบที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณู
เหตุผลที่ใช้คำว่า “มี่” ก็เพราะว่าสินค้าเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนตัวผมคิดว่า ความงามเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่
มนุษย์แสวงหาอย่างความเป็นอันหนึ่งเดียวของจักรวาล พลังชีวิต แสง ความสามารถในการชำระล้าง ความหวังอันอมตะ ในคำศัพท์พวกนี้
ต่างก็มีความหมายของคำว่าความงามอยู่"

- เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของอะโทมี่ มีปัจจัยพิเศษอะไรที่ต่างจากบริษัทคู่แข่งบ้าง?
"อะโทมี่นั้นคิดเสมอว่า ผลประโยชน์ของผู้บริโภค คือ ผลประโยชน์ของอะโทมี่ หมายความว่า การขายสินค้าคุณภาพดีในราคาถูก คือ การตลาด
ที่ดีที่สุด ซึ่งผมคิดว่า สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้อะโทมี่แตกต่าง"

- ก่อนก่อตั้งบริษัท ตอนที่ท่านเป็นพนักงานบริษัท ท่านเป็นพนักงานแบบไหน?
"เป็นพนักงานบริษัทที่น่าพอใจ แต่บางครั้งก็เป็นพนักงานที่น่าปวดหัวเหมือนกัน ในช่วงหลังๆ ผมทำงานด้วยความคิดของผู้บริหาร ถ้ามีช่องทาง
การค้าขนาดใหญ่ที่ไม่คาดคิดมา ผมก็จะรับออเดอร์สินค้าใหม่ที่แม้จะไม่มีแผนในการพัฒนาหรือผลิต ผมก็สร้างไลน์การผลิตเอง ผมมีนิสัยที่
ถ้าเริ่มงานนึงแล้วก็จะผลักดันจนกว่างานนั้นจะสำเร็จเรียบร้อย ดูแล้วก็เหมือนเป็นพวกบ้างาน จึงทำให้หัวหน้าผม ถึงกับบังคับให้ผมไปเรียน
ตีกอล์ฟเลย เหมือนจะบอกอ้อมๆ ว่าให้ทำงาน พักๆ บ้าง"

- มีเหตุผลอะไรที่ข้ามตลาดเกาหลีแล้วไปตีตลาดโลกไหม?
"แทนที่จะพูดว่ามีเหตุผลอะไรพิเศษ จริงๆ ผมอยากให้นี่เป็นธุรกิจที่มียอดขายต่างประเทศมากกว่ายอดขายเกาหลีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หากเรา
ขายสินค้าที่ดีในราคาถูกแล้ว ไม่ว่าประเทศไหนในโลก เราก็สามารถแข่งขันได้ สินค้าที่ต้องใช้ทุกวัน หากได้คุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่า ผู้บริโภค
จะไม่ปฏิเสธ อะโทมี่นั้น แค่มีผู้บริโภคที่ตามหาสินค้าอะโทมี่ของเรา ไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ เราก็จะไปหาถึงที่ครับ วิชาเอกของผม คือ การค้า
ต่างประเทศด้วย แล้วปริญญาเอก ผมก็จบการตลาดระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน (ยิ้ม)"

- ในการบริหาร ช่วงไหนที่รู้สึกลำบากที่สุด แล้วเอาชนะมาได้อย่างไร?
"ผมคิดว่า ชีวิตเราทุกคนต่างก็เหนื่อย แม้จะไม่มีงาน เที่ยวเล่นอย่างเดียวก็ยังเหนื่อยเลย ก็เลยเลือกใช้ชีวิตแบบทิ้งความสบายครับ
ถ้าจะให้พูดแล้วช่วงที่เหนื่อยที่สุด ก็คือ ช่วงที่เริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ครับ มันเป็นผลมาจากความล้มเหลวหลังจากเปิดอินเทอร์เน็ต ช้อปปิ้งมอลล์
ที่ชื่อ ไอแอมโคเรียด็อทคอมครับ เสียทั้งสุขภาพ ทรัพย์สิน ผู้คน เสียทุกอย่างเลย หลังจากที่รู้ถึงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ ผมก็ปล่อยวางทุกอย่างลง
เหลือแค่พระเจ้าเท่านั้นแม้จะเหนื่อย แต่ก็มีพระเจ้าอยู่ข้างๆ เลยไม่เป็นอะไร พอคิดย้อนกลับไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ในตอนที่สถานการณ์ลำบาก
แบบนั้น ผมวางแผนสร้างอะโทมี่ได้ยังไง มานั่งคิดตอนนี้ก็ยังประหลาดใจเลยครับ ในความยากลำบาก การที่ในใจของเราไม่มีความเกลียดหรือ
ความโกรธเลย จึงทำให้วันนี้เป็นไปได้ครับ"

- สงสัยถึงแผนในอนาคต
"จนถึงตอนนี้ เราลงแรงไปกับการสร้างระบบสำหรับการสร้างรายได้ ต่อไปเรากำลังจะสร้างระบบสำหรับการใช้เงินตรงนั้นให้ดี ระบบการใช้เงิน
ในที่นี้ไม่ใช่อย่างอื่นใด นั่นก็คือ การจะแบ่งปันอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพนั่นเอง ครั้งนี้เราได้บริจาคเงินให้กับองค์กรคอมแพสชั่น มูลค่า
14,000 ล้านวอน (420 ล้านบาท) เพราะองค์กรคอมแพสชั่นนั้นเป็นองคร์กรที่ใช้เงินบริจาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในไบเบิ้ลได้กล่าวว่า
'ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป ก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก' ดังนั้น ระบบการใช้เงินที่ดี
คือ ระบบการใช้เงินแบบนี้ คือ เงินนั้นไม่หายไปไหน แต่จะสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม เราไม่ได้ตกปลาให้เขา เพื่อคลายความหิวโซเพียง
ชั่วขณะแต่เราจะสร้างและสนับสนุนโรงเรียนเพื่อสอนวิธีการจับปลา เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นจะเป็น
ระบบการใช้เงินที่ดีอย่างแท้จริงครับ"

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC