ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

บรรยากาศงานสัมมนาซัคเซส อะคาเดมี่ 17.09.22

จำนวนผู้เข้าชม 92 วันที่
พิมพ์

งานสัมมนาซัคเซส อะคาเดมี่ ครั้งที่ 59 จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2565
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 15 โรงแรม เมเปิล บางนา เต็มไปด้วยพลังเหมือนเช่นเคย
และความพิเศษในครั้งนี้คือการได้ต้อนรับแขกพิเศษที่บินตรงมาจากเกาหลีใต้ สำนักงานใหญ่
นั่นคือ สมาชิกลีดเดอร์ คลับ คราวน์ มาสเตอร์ ปาร์ค มียอง และผู้บริหารฝ่ายการตลาดสาขาต่างประเทศ คุณ อเลกซ์ ลี

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

บรรยากาศงานสัมมนาซัคเซส อะคาเดมี่ 17.09.22

งานสัมมนาซัคเซส อะคาเดมี่ ครั้งที่ 59 จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 15 โรงแรม เมเปิล บางนา เต็มไปด้วยพลังเหมือนเช่นเคย และความพิเศษในครั้งนี้คือการได้ต้อนรับแขกพิเศษที่บินตรงมาจากเกาหลีใต้ สำนักงานใหญ่ นั่นคือ สมาชิกลีดเดอร์ คลับ คราวน์ มาสเตอร์ ปาร์ค มียอง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream