ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

Thinkpoint จุดคิด - มากกว่าการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

จำนวนผู้เข้าชม 314 วันที่
พิมพ์
อย่าหยุดที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพียงเท่านั้น
แต่จะต้องทำให้ลูกค้าสำเร็จ เพราะสิ่งนี้คือพื้นฐานของธุรกิจ
มากกว่าความเห็นแก่ตัวที่มองว่า ขอแค่เราสำเร็จคนเดียว
แต่การมีใจส่วนรวม ที่หวังวให้ผู้อื่นได้ดีเช่นกันจะทำให้เราสำเร็จยิ่งกว่าเดิม

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

Thinkpoint จุดคิด - มากกว่าการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

อย่าหยุดที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่จะต้องทำให้ลูกค้าสำเร็จ เพราะสิ่งนี้คือพื้นฐานของธุรกิจ มากกว่าความเห็นแก่ตัวที่มองว่า ขอแค่เราสำเร็จคนเดียว แต่การมีใจส่วนรวม ที่หวังวให้ผู้อื่นได้ดีเช่นกันจะทำให้เราสำเร็จยิ่งกว่าเดิม

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream