ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

พิธีรับตำแหน่งอิมพีเรียล มาสเตอร์ ท่านที่ 12 - อิม ซึงแท็ก

จำนวนผู้เข้าชม 245 วันที่
พิมพ์
รับชมภาพความประทับใจในการมอบตำแหน่งและเงินสดในการขึ้นตำแหน่ง
กว่า 30 ล้านบาท เข็มกลัดประจำตำแหน่ง
และรับชมการบรรยายความรู้สึกของการขึ้นตำแหน่งอิมพีเรียล มาสเตอร์คนที่ 12 
Imperial Master อิม ซึงแท็กกันได้เลย! 

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

พิธีรับตำแหน่งอิมพีเรียล มาสเตอร์ ท่านที่ 12 - อิม ซึงแท็ก

รับชมภาพความประทับใจในการมอบตำแหน่งและเงินสดในการขึ้นตำแหน่ง กว่า 30 ล้านบาท เข็มกลัดประจำตำแหน่ง และรับชมการบรรยายความรู้สึกของการขึ้นตำแหน่งอิมพีเรียล มาสเตอร์คนที่ 12  Imperial Master อิม ซึงแท็กกันได้เลย! 

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream