ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

พิธีรับตำแหน่ง New Imperial Master คนที่ 10 - คัง ยองฮี & ปาร์ค ยองกวาน

จำนวนผู้เข้าชม 282 วันที่
พิมพ์
▪️ ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมา ถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณแย่จนไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้ คุณคิดผิดแล้ว เพราะไม่ว่าใครที่มาเริ่มต้นที่อะโทมี่ และมุ่งมั่นเพื่ออยากจะสำเร็จจริงๆแล้ว คุณจะมีอนาคตที่สามารถทำตามฝันได้แบบที่คุณต้องการเหมือนกับ นิวอิมพีเรียล มาสเตอร์คนใหม่ของเรา

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

พิธีรับตำแหน่ง New Imperial Master คนที่ 10 - คัง ยองฮี & ปาร์ค ยองกวาน

▪️ ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมา ถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณแย่จนไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้ คุณคิดผิดแล้ว เพราะไม่ว่าใครที่มาเริ่มต้นที่อะโทมี่ และมุ่งมั่นเพื่ออยากจะสำเร็จจริงๆแล้ว คุณจะมีอนาคตที่สามารถทำตามฝันได้แบบที่คุณต้องการเหมือนกับ นิวอิมพีเรียล มาสเตอร์คนใหม่ของเรา

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream