ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

บันไดสู่ฝัน - STM ทิพย์พวัลย์ ซูซูกิ

จำนวนผู้เข้าชม 595 วันที่
พิมพ์
ความเข้าใจทำให้เกิดความพยายาม
ความพยายามนำไปสู่พลัง
พลังนี้นำไปสู่สิ่งที่ใครๆ ก็เรียกว่า "ความสำเร็จ"

กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ที่ใครๆ อาจจะใฝ่ฝัน
เธอพบกับอะไรมาบ้าง อะไรพาให้เธอกลายเป็น 1 ดวงดาวในวันนี้

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

บันไดสู่ฝัน - STM ทิพย์พวัลย์ ซูซูกิ

ความเข้าใจทำให้เกิดความพยายาม ความพยายามนำไปสู่พลัง พลังนี้นำไปสู่สิ่งที่ใครๆ ก็เรียกว่า "ความสำเร็จ" กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ที่ใครๆ อาจจะใฝ่ฝัน เธอพบกับอะไรมาบ้าง อะไรพาให้เธอกลายเป็น 1 ดวงดาวในวันนี้

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream