ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

SBS Biz นี่สิ! ... ความน่าเชื่อมั่น

จำนวนผู้เข้าชม 220 วันที่
พิมพ์
#อะโทมี่ #AtomyThailand #ประธานปาร์คฮันกิล

ตลอด 10 กว่าปีที่อะโทมี่ไม่หยุดเดิน นี่เป็นอีกครั้งที่เราจะได้รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้อะโทมี่เติบโตไปอย่างไรบ้าง สิ่งที่เราตั้งมั่นจะพัฒนาเราไม่หยุดและเราสานต่อเพื่อความสำเร็จของลูกค้าจริงๆ เราคือบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, บริษัทที่เน้นการแบ่งปัน, บริษัทที่รักษ์ในสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง, บริษัทที่กำลังเติบโตไปทั่วโลก นี่คือบริษัทที่ชื่อว่าอะโทมี่

คะแนนประเมินทั้งหมด 4.9 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

SBS Biz นี่สิ! ... ความน่าเชื่อมั่น

#อะโทมี่ #AtomyThailand #ประธานปาร์คฮันกิล ตลอด 10 กว่าปีที่อะโทมี่ไม่หยุดเดิน นี่เป็นอีกครั้งที่เราจะได้รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้อะโทมี่เติบโตไปอย่างไรบ้าง สิ่งที่เราตั้งมั่นจะพัฒนาเราไม่หยุดและเราสานต่อเพื่อความสำเร็จของลูกค้าจริงๆ เราคือบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, บริษัทที่เน้นการ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream