ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

Atomy Run 2022

จำนวนผู้เข้าชม 443 วันที่
พิมพ์
กิจกรรมอะโทมี่รัน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2022 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 8,700 ท่าน และอะโทมี่ ไต้หวันได้นำเงินจากการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
มอบให้กับโรงเรียน 28 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

Atomy Run 2022

กิจกรรมอะโทมี่รัน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2022 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 8,700 ท่าน และอะโทมี่ ไต้หวันได้นำเงินจากการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด มอบให้กับโรงเรียน 28 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC