ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ นิวส์ ประจำเดือน มกราคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 159 วันที่
พิมพ์
อัพเดทข่าวสารประจำปี 2565
1. การเปิดตัวสินค้า GSGS ของอะโทมี่ ประเทศไทย
2. กิจกรรมอีเวนท์ First Pick สำหรับสมาชิกใหม่
3. การปรับรูปโฉมใหม่ของ Pick Up Center 

และตารางงานสัมมนาของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

อะโทมี่ นิวส์ ประจำเดือน มกราคม 2565

อัพเดทข่าวสารประจำปี 2565 1. การเปิดตัวสินค้า GSGS ของอะโทมี่ ประเทศไทย 2. กิจกรรมอีเวนท์ First Pick สำหรับสมาชิกใหม่ 3. การปรับรูปโฉมใหม่ของ Pick Up Center  และตารางงานสัมมนาของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream