ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

Tell Me About Atomy - RM ชอน ซังชอล

จำนวนผู้เข้าชม 232 วันที่
พิมพ์

#atomythailand #อะโทมี่ #วัฒนธรรมอะโทมี่

อะโทมี่เติบโตด้วย 3 วัฒนธรรมหลัก
การแบ่งปัน การร่วมแรงร่วมใจ การเติบโตร่วมกัน
หลายท่านอาจจะไม่คุ้นชินว่าการทำธุรกิจ มี 3 สิ่งนี้ได้ด้วยเหรอ ?

แต่ในปัจจุบันบริษัทใหญ่ที่กำลังต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นแนวหน้า
ต่างต้องการเฟ้นหาวัฒนธรรมของตัวเอง
ในการทำธุรกิจแบบบริษัทที่กำลังจะเติบโตสูงสุด
แต่โชคดีที่อะโทมี่มีวัฒนธรรมนี้ไว้แล้วตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
และเขาคนนี้นี่เองที่ได้เห็นและสัมผัสกับวัฒนธรรมนี้คนแรกๆ
สมาชิกอะโทมี่หมายเลข 9 จะมาแชร์เรื่องราวให้คุณรู้จักอะโทมี่มากขึ้น!

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

Tell Me About Atomy - RM ชอน ซังชอล

#atomythailand #อะโทมี่ #วัฒนธรรมอะโทมี่ อะโทมี่เติบโตด้วย 3 วัฒนธรรมหลัก การแบ่งปัน การร่วมแรงร่วมใจ การเติบโตร่วมกัน หลายท่านอาจจะไม่คุ้นชินว่าการทำธุรกิจ มี 3 สิ่งนี้ได้ด้วยเหรอ ? แต่ในปัจจุบันบริษัทใหญ่ที่กำลังต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นแนวหน้า ต่างต้องการเฟ้นหาวัฒนธรรมของตัวเอง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream