ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ออโต้เซลล์ มาสเตอร์ - STM คิม ฮยองจุน

จำนวนผู้เข้าชม 438 วันที่
พิมพ์
หลายคนคิดว่าเพราะสินค้าเราดี เราจึงต้องมุ่งมั่นขายให้ออกเพียงอย่างเดียว
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ หากคุณเปลี่ยนจากการพยายามให้ซื้อ 
เป็นการแนะนำสินค้าอย่างตรงจุด นั่นแหละ!...

อาจจะนำพาคุณไปสู่จุดที่รายได้มั่นคงเลยนะ
พลาดไม่ได้แล้ว ไปเรียนรู้วิธีสู่การเป็นออโต้เซลล์ มาสเตอร์กันเลยดีกว่า!

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

ออโต้เซลล์ มาสเตอร์ - STM คิม ฮยองจุน

หลายคนคิดว่าเพราะสินค้าเราดี เราจึงต้องมุ่งมั่นขายให้ออกเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ หากคุณเปลี่ยนจากการพยายามให้ซื้อ  เป็นการแนะนำสินค้าอย่างตรงจุด นั่นแหละ!... อาจจะนำพาคุณไปสู่จุดที่รายได้มั่นคงเลยนะ พลาดไม่ได้แล้ว ไปเรียนรู้วิธีสู่การเป็นออโต้เซลล์ มาสเตอร์กันเลยดีกว่า!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream