ATOMY CHANNEL កម្ពុជា

translation
Home

អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម

ចំនួនស្វែងរក 905 កាលបរិច្ឆេទថត
បោះពុម្ភ
អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម
ការបន្ថែមចំណេះដឹង​ផ្នែក​កុំព្យូទ័រ​ទៅ​ដល់​
សិស្សានុសិស្សនៃ​សាលា​បឋមសិក្សាពេជ្រ​ម្កុដ

ពិន្ទុវាយតម្លៃសរុប 3.8 / 5

ការវាយតម្លៃទាំងអស់

អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម

អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម ការបន្ថែមចំណេះដឹង​ផ្នែក​កុំព្យូទ័រ​ទៅ​ដល់​ សិស្សានុសិស្សនៃ​សាលា​បឋមសិក្សាពេជ្រ​ម្កុដ

ចូលរួមវាយតម្លៃ

  • ជាជំនួយសំរាប់ការចាប់ផ្ដើមជំនួញ
  • ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីអាតូមី
  • បានយល់បន្ថែមពីគោលដៅនៃជំនួញ និងផលិតផលអាតូមីកាន់តែច្បាស់
  • ទទួលបានចក្ខុវិស័យជំនួញអាតូមី

សូមធ្វើការវាយតម្លៃដូចតទៅនេះគឺ ពេញចិត្តខ្លាំទៅលើមាតិកានីមួយៗ(★★★★★), ពេញចិត្ត(★★★★☆), ធម្មតា(★★★☆☆), មិនពេញចិត្ត(★★☆☆☆), មិនពេញចិត្តខ្លាំង(★☆☆☆☆)

ការវាយតម្លៃរួចរាល់

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    ចូលប្រើប្រាស់

    Atomy Stream