ATOMY CHANNEL កម្ពុជា

translation
Home

ការឧបត្ថម្ភនំប័ុងទៅសាលាពេជ្រម្កុដជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចំនួនស្វែងរក 2,035 កាលបរិច្ឆេទថត
បោះពុម្ភ
ការឧបត្ថម្ភនំប័ុងទៅសាលាពេជ្រម្កុដជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាពេជ្រម្កុដ តែងតែបានទទួលនំប័ុង
ចាប់តាំងពី​អាតូមីកម្ពុជាបើកសម្ពោធ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

ពិន្ទុវាយតម្លៃសរុប 5 / 5

ការវាយតម្លៃទាំងអស់

ការឧបត្ថម្ភនំប័ុងទៅសាលាពេជ្រម្កុដជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ការឧបត្ថម្ភនំប័ុងទៅសាលាពេជ្រម្កុដជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាពេជ្រម្កុដ តែងតែបានទទួលនំប័ុង ចាប់តាំងពី​អាតូមីកម្ពុជាបើកសម្ពោធ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

ចូលរួមវាយតម្លៃ

  • ជាជំនួយសំរាប់ការចាប់ផ្ដើមជំនួញ
  • ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីអាតូមី
  • បានយល់បន្ថែមពីគោលដៅនៃជំនួញ និងផលិតផលអាតូមីកាន់តែច្បាស់
  • ទទួលបានចក្ខុវិស័យជំនួញអាតូមី

សូមធ្វើការវាយតម្លៃដូចតទៅនេះគឺ ពេញចិត្តខ្លាំទៅលើមាតិកានីមួយៗ(★★★★★), ពេញចិត្ត(★★★★☆), ធម្មតា(★★★☆☆), មិនពេញចិត្ត(★★☆☆☆), មិនពេញចិត្តខ្លាំង(★☆☆☆☆)

ការវាយតម្លៃរួចរាល់

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    ចូលប្រើប្រាស់

    Atomy Stream