#MBN

16 results of the search.
VIDEO
อะโทมี่ทำยอดขายได้ด้วยคุณภาพ และยังบริจาคเกินเกณฑ์มาตรฐาน - MBN News 02 : 29
Thailand
อะโทมี่ทำยอดขายได้ด้วยคุณภาพ และยังบริจาคเกินเกณฑ์มาตรฐาน - MBN News hot

วันที่ 19 ที่ผ่านมา อะโทมี่ ธุรกิจกระจายสินค้ารูปแบบขายตรง
ได้ทำการสนับสนุนเงินจำนวน 420 ล้านบาทอย่างเร่งด่วนให้กับคอมแพสชั่น องค์กรช่วยเหลือเด็กระดับนานาชาติ
และท่านประธานก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวเพิ่มเติมอีก 210 ล้านบาทด้วย\N
เงินบริจาคในครั้งนี้ นำไปใช้ในการดูแลเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจ

Views 379 14 Date of filming
VIDEO
500대 기업 중 유일하게 매출 대비 2% 넘게 기부…애터미의 통 큰 사회공헌 02 : 49
Korea
500대 기업 중 유일하게 매출 대비 2% 넘게 기부…애터미의 통 큰 사회공헌

22. 08. 22 MBN

【 앵커멘트 】
지난해 국내 500대 기업이 올린 매출 가운데 얼마나 기부를 했는지 살펴보니 0.09%에 불과했습니다.
그런데 직접판매 유통기업인 애터미의 기부금이 유일하게 매출 대비 2%를 넘어 눈길을 끌었는데요.
애터미는 왜 통 큰 기부에 나선 걸까요.
이혁준 기자가 알아봤습니다.

【 기자 】
지난 19일, 직접판매 유통기업인 애터미가 국제 양육기구인 컴패션에 140억 원을 긴급 후원했습니다.

박한길 애터미 회장이 사재 70억 원을 보탰습니다.

이번 기부금은 컴패션이

Views 1,568 263 Date of filming
VIDEO
MBN '미리 메리크리스마스 <희망을 부르다>' 예고 00 : 38
Korea
MBN '미리 메리크리스마스 <희망을 부르다>' 예고

방송 : 미리 메리크리스마스 <희망을 부르다> 
일시 : 2021년 12월 18일 (토) 오후 5시 10분
채널 : MBN(KT, SKB, LGU+ 16번)

세계 최빈국인 아이티 어린이들의 현실과 그 어린이들의 삶을 바꾸는 기적,
우리의 후원으로 성장할 어린이들의 기적을 담은 
가슴 뭉클한 현장에 여러분을 초대합니다.

https://compassion.pub/3DJseG9

Views 399 13 Date of filming
VIDEO
매일경제TV 특집다큐 '新 면역시대' 예고 00 : 30
Korea
매일경제TV 특집다큐 '新 면역시대' 예고

펜데믹 시대 건강의 화두로 떠오른 면역!
건강기능식품의 홍수 속에서도 한국 고유의 재료로 세계를 사로 잡은 면역기능 개선에 도움을 줄 수 있는 제품의 인기 비결을 통해 K-면역의 기술력을 들여다본다.

타이틀 : 新 면역시대
           (1부)국책연구로 면역을 완성하다
           (2부)세계가 주목하는 K-면역기술
일시 : 7월  17일 토요일 저녁 8시 본방송(7월 18일 일요일 저녁 8시 재방송)
채널 : 매일경제TV
        SK B 153번, olleh 182번, LG U+ 

Views 2,480 285 Date of filming
VIDEO
[MBN News] Atomy Cosmetics Receives IR52 Jang Young-Shil Award (ENG) 01 : 03
Malaysia
[MBN News] Atomy Cosmetics Receives IR52 Jang Young-Shil Award (ENG) hot

Atomy, a distributor of cosmetics, health supplements, and daily necessities, won the 92nd IR52 Jang Young-Sil Award.
The IR52 Jang Young-Sil Award is named after one of the greatest inventors in Korean history and given to a commercialized product with outstanding technology every we

Views 798 16 Date of filming
VIDEO
매일경제TV 특집 다큐 방송 안내 00 : 30
Korea
매일경제TV 특집 다큐 방송 안내 hot

타이틀 : 10년 만에 1조, 매스티지로 세계를 품다
일시 : 10월 9일 밤 9시 본방송(토/일요일 밤 8시 재방송)
채널 : 매일경제TV
          SK B 153번, olleh 182번, LG U+ 164번
           케이블TV 채널(http://mbnmoney.mbn.co.kr/tv/channels)


고객의 성공을 제 1의 경영목표로 삼고
소비자 중심의 경영활동을 펼치는 애터미!

절대품질 절대가격의 제품으로 받은 사랑을 함께 나눌 줄 아는
글로벌 유통기업 애터미의 성공 비결을

Views 16,118 612 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 66화 33 : 42
Korea
굿모닝 애터미 66화 hot

<10월 첫째 주 굿모닝 ATOMY>

1. Think point
- 차원초월

2. 애쇼
- 스팟아웃 라인

3. 주간 소식
- 매일경제TV, 애터미 방영
- 아자몰 소식 -10월 호 매거진 발행
- 아자몰 - SMS결제 안내
- 아자몰 -안경, 선글라스 리에띠 입점
- 온라인 방송일정안내
- 애터미 회원, 네이밍 공모전

*애터미 스페셜 다큐 방송사와 방송시간을 정정해 드립니다.
본 방송에서 'MBN, 10/9. 오전 9시' 로 나간 내용을

'매일경제 TV, 10/9. 오후 9시' 로 정정 합니다.

Views 581 26 Date of filming
VIDEO
[굿모닝ATOMY] 애터미 10월 첫째 주 주간소식 03 : 01
Korea
[굿모닝ATOMY] 애터미 10월 첫째 주 주간소식 hot

주요소식

매일경제TV, 애터미 방영
아자몰 소식 - 10월호 매거진 발행
아자몰 - SMS 결제 안내
아자몰 - 안경, 선글라스 리에띠 입점
온라인 방송일정 안내
애터미 회원, 네이밍 공모전

*애터미 스페셜 다큐 방송사와 방송시간을 정정해 드립니다.
본 방송에서 'MBN, 10/9. 오전 9시' 로 나간 내용을
'매일경제 TV, 10/9. 오후 9시' 로 정정합니다.
시청에 착오 없으시길 바랍니다.

매일경제TV 10월 9일 편성표 보기 클릭

Views 137 9 Date of filming
VIDEO
[뉴스] 직접판매도 언택트...1만 명 모인 애터미 사업설명회 01 : 00
Korea
[뉴스] 직접판매도 언택트...1만 명 모인 애터미 사업설명회 hot

직접판매 기업 애터미가 온택트 비즈니스 모델을 활용해 수만 명의 회원들이 함께 모이는 사업설명회를 성공적으로 마쳤습니다.
지난달 충남 공주에서 열린 애터미 온라인 석세스아카데미에는 한국 9,000여 명, 해외 4,000여 명 등 만 3,000여 명이 몰렸습니다.
애터미의 온택트 비즈니스는 회원이 화상회의 앱을 통해 소비자 및 잠재 회원에게 제품과 사업을 설명하고, 석세스아카데미와 세미나 등의 성공시스템에 온라인으로 참여할 수 있습니다.
단순한 생중계 시청이 아니라 얼굴을 보며 실시간 소통을 가능하게 한 시

Views 1,918 160 Date of filming
VIDEO
[MBN 뉴스] 애터미 화장품, IR52 장영실상 수상 01 : 03
Korea
[MBN 뉴스] 애터미 화장품, IR52 장영실상 수상 hot

화장품과 건강기능식품, 생활용품 등을 유통하는 애터미가 92차 'IR52 장영실상'을 수상했습니다.
IR52 장영실상은 조선시대 최고의 과학자인 장영실의 이름을 따서 제정한 상으로, 매주 우수한 신기술 상품을 선정하고 있습니다.
이번에 수상한 애터미의 스킨케어 라인은 피부개선 효과를 인정받아 특허청으로부터 특허 취득에 성공했으며 PCT 국제특허와 중국특허 출원도 완료한 기술입니다.
지난 2017년 출시 후 세계 13개국 수출과 국내 매출 3,000억 원을 달성했습니다.

▶ 인터뷰 : 한상근 / 한국콜마

Views 2,610 380 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream