#고산

12 results of the search.
VIDEO
บันไดสู่ฝัน - NEW STAR MASTER อภิชญา & เขมชาติ 09 : 07
Thailand
บันไดสู่ฝัน - NEW STAR MASTER อภิชญา & เขมชาติ hot


อะไรที่จะทำให้คุณไม่สำเร็จที่อะโทมี่ ตอบได้เลยว่า "ไม่มี"
ถ้าคุณได้รู้ชีวิตและความกล้าหาญที่จะลงมือทำธุรกิจของอะโทมี่แล้ว
คุณก็จะได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานชีวิตหรือเจออะไรที่ทำให้คุณท้อถอยมา
แต่คุณสามารถมีชีวิตใหม่ที่สดใสและทำตามใจตัวเองได้ที่อะโทมี่

Views 407 27 Date of filming
ARTICLE
“전 세계 어린이들이 꿈을 잃지 않길”
Korea
“전 세계 어린이들이 꿈을 잃지 않길”

2021. 11. 01 넥스트 이코노미

애터미, 한국컴패션에 1000만 달러 기부…
선한 영향력의 ‘선순환’ 확산 

애터미가 또 한 번 통 큰 기부에 나섰다. 전 세계 어린이 양육 지원 활동을 위해 한국컴패션에 1000만 달러를 기부한 것. 이는 컴패션 70년 역사상 단일 기부금으로는 최대 금액이다. 
애터미는 가난으로 고통 받는 아이들을 응원하고 꿈을 키워 가는데 도움을 주고자 이같이 기부하게 됐다는 설명이다. 애터미 회원들 또한 애터미의 이러한 행보에 함께 동참하고 있어 선한 영향력의 ‘선순환’까지

Views 1,165 39 Date of filming
VIDEO
[이코노미스트] 커버스토리- 그들은 왜 나누는가? 03 : 12
Korea
[이코노미스트] 커버스토리- 그들은 왜 나누는가?

 21. 10. 22 이코노미스트 

[그들은 왜 나누는가] 미혼모에 100억, 어린이에 1000만 달러… 애터미의 나눔 DNA


글로벌 유통 기업 애터미(회장 박한길)가 15일 오후 질병과 기아에 고통 받고 있는 어린이들을 위해 써달라며 한국컴패션(대표 서정인)에 1000만 달러를 기부했다.
이날 충남 공주 애터미 오롯 비전홀에서 열린 기부금 전달식에 전세계 회원들이 온라인으로 참여하고 있다.  [김성태 기자]

#1952년 참전 군인들에게 설교를 하기 위해 방한한 미국인 목사 에버렛 스완슨. 그는 한

Views 1,735 87 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 7월 둘째 주 주간소식 09 : 33
Korea
굿모닝 애터미 7월 둘째 주 주간소식

주요 소식
7월 월드 석세스 쇼 안내(7/30)
애터미, 상반기 누적 수출액 8억 6천만 불 달성
애라쇼(7/14, 7/15) 방송 안내
애터미, 'Wonderful Life with atomy' 프로모션 진행
한국직판협회, WFDSA 업무 수행 최고 등급 인증
채널애터미 글로벌 홈페이지 안내
애터미 인디아, 온라인 리더십 교육 진행 안내
애터미 타이완, 무료배송 기준액 인하

애터미아자
애터미하나카드 이벤트 당첨자 경품 증정
아라쇼 7월 둘째 주 생방송 안내
아라쇼 7월 둘째 주 도깨비 방송 안내Views 289 14 Date of filming
ARTICLE
미혼모 출산·양육 지원한 애터미…여성과 아이 다 살렸죠
Korea
미혼모 출산·양육 지원한 애터미…여성과 아이 다 살렸죠 hot

2020. 12. 22. 한국경제

 
한경·사랑의열매 공동기획
희망을 잇는 기업들 (5) 애터미 

미혼모 대부분 경제적 어려움
6개월간 지낼 셰어하우스 운영
자립 위한 구직활동도 도와줘


▲ 애터미와 사랑의열매 사회복지공동모금회가 지원하는 ‘여성인권동감’의 박미선 사무국장(오른쪽)과 활동가들이
     22일 인천 연수구에 있는 사무국에서 산모와 아이에게 전달할 각종 용품을 정리하고 있다.   

미혼모 현모씨는 올 3월 아이를 낳았다. 아이의 아버지는 현씨의 임신 사실을 알자 연락을 끊었다. 기초생

Views 879 61 Date of filming
ARTICLE
2017년 추석도 애터미와 함께-애터미 추석 선물
Korea
2017년 추석도 애터미와 함께-애터미 추석 선물

애터미에서는 민족 최대의 명절 추석을 맞아 추석 선물을 제안합니다.

건강기능식품, 뷰티 제품, 헤어&바디, 리빙 제품, 식품 카테고리에서 다양하게 마련된 애터미 제품에는 한가위를 닮은 풍성함과 넉넉함, 그리고 건강을 담았습니다. 


애터미 앱솔루트 셀랙티브 스킨케어 세트▼ 특징

애터미 앱솔루트 셀랙티브 스킨케어 세트는 단일 품목 화장품 매출 1

Views 6,291 2 Date of filming
ARTICLE
모든 인간은 서로 기대어 산다
Korea
모든 인간은 서로 기대어 산다

이성연의 경제이야기네트워크마케팅 사업은 날마다 사람을 상대해야 한다. 그런데다 사회적 인식도 아직까지는 썩 좋지 않다. 따라서 육체적으로 뿐만 아니라 심리적으로도 매우 피곤한 사업이다. 당장이라도 때려치우고 싶은 마음이 굴뚝같다. 특히 사회적으로 꽤 인식이 좋은 직업을 가진 친구를 만나면 자존심이 있는 대로 상한다. 그러면 어디 육체적, 심리적으로

Views 8,088 64 Date of filming
ARTICLE
애터미, 3천만불 수출의 탑 수상
Korea
애터미, 3천만불 수출의 탑 수상

2015년 2천만불 수출의 탑 수상에 이어 3천만불 수출의 탑 수상의 쾌거
 애터미㈜는 5일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제53회 무역의 날’ 3천만불 수출의 탑을 수상했습니다.

한국무역협회가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 무역의 날은 무역의 균형 발전과 무역입국의 의지를 다지기 위해 제정한 법정기념일로, 뛰어난 수출 실적을 보인 기업을 대상

Views 10,182 0 Date of filming
ARTICLE
토종 자존심 세우다
Korea
토종 자존심 세우다

2015. 12. 29. 넥스트이코노미

애터미, 업계 최초 2000만불 수출의 탑 수상

애터미가 토종 다단계판매의 자존심을 세우고 있다.
애터미는 지난 12월 7일 서울 삼성동에서 개최된 ‘제52회 무역의 날’ 기념식에서 2000만불 수출의 탑을 수상했다. 지난 2011년 500만불 수출의 탑, 2013년 1000만불 수출의 탑을 수상한데 이어 이번 2

Views 5,932 8 Date of filming
ARTICLE
원칙으로 성장한다
Korea
원칙으로 성장한다

2014. 07 넥스트 이코노미

원칙으로 성장한다 
원칙은 애터미의 처음이자 마지막
지난 7월 11일과 12일 양일간 애터미는 수원 라비돌리조트와 속리산 등 국내 네 곳과 일본 대만 등 해외 두 곳에서 동시에 1박2일 세미나를 개최했다. 애터미는 지난해 3400여억원의 매출을 기록하며 국내 네트워크마케팅 시장에서 국내 기업으로는 자타가 공인하는 최

Views 3,362 7 Date of filming
원칙 성장
ARTICLE
애터미, 본격 성장기에 접어들다
Korea
애터미, 본격 성장기에 접어들다

2014. 05 넥스트이코노미

애터미, 본격 성장기에 접어들다 
더 큰 성장 위해 초심 잃지 말아야그래야만 국내 네트워크마케팅 업계에서 빅3를 넘어 넘버원으로 성장할 수 있고 세계 초일류 유통기업으로 우뚝 설 수 있다는 것을 명심해야 한다. 이러한 추세라면 올해 연간 매출액은 5000억원을 넘겨 매출액 기준 국내 네트워크마케팅 업계 2위와 3위 자

Views 2,005 1 Date of filming
ARTICLE
길은 밝은 곳에만 있는 것이 아니다
Korea
길은 밝은 곳에만 있는 것이 아니다[이성연의 경제이야기]

어느 날 아침에 세면을 하기 위해 화장실에 갔는데, 커다란 벌 한 마리가 들어와 있었다. 이 벌은 어렸을 때 시골에서 호박벌이라고 불렀던 새카맣고 커다란 벌이었다. 아마도 조금 열어놓은 환기창으로 들어온 것 같다.

화장실의 조명을 위해 벽 쪽에 유리창이 붙어 있는데, 위쪽의 창문은 환기를 위해, 그리고 아래쪽의 유리창은 순전히

Views 2,613 25 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream