#ท่านประธานปาร์คฮันกิล

73 results of the search.
VIDEO
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ 01 : 05 : 37
Thailand
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

หัวข้อ: 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
ผู้บรรยาย: ประธานปาร์ค ฮันกิล
ความยาว: 1:05:36 ชม.

Views 21,230 593 Date of filming
VIDEO
ชีวิตที่สมดุล & การวางแผนชีวิต 59 : 01
Thailand
ชีวิตที่สมดุล & การวางแผนชีวิต

หัวข้อ: ชีวิตที่สมดุล & การวางแผนชีวิต
ผู้บรรยาย: ประธานปาร์ค ฮันกิล
ความยาว: 59:00 นาที

Views 15,827 345 Date of filming
VIDEO
Think Point จุดคิด - คติพจน์ 09 : 39
Thailand
Think Point จุดคิด - คติพจน์ hot

Think Point จุดคิด - ปรัชญาการก่อตั้งบริษัท

Think Point จุดคิด คือ วิดีโอสั้นๆ ที่สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปรัชญาของท่านประธานโดยเฉพาะ

คติพจน์ ความหมายที่ซ่อนอยู่ในคติพจน์ของบริษัทอะโทมี่

Views 13,597 583 Date of filming
VIDEO
หลักการและวิธีการกระจายความสำเร็จ 37 : 32
Thailand
หลักการและวิธีการกระจายความสำเร็จ hot

หลักการและวิธีการกระจายความสำเร็จ

Views 10,986 415 Date of filming
VIDEO
คติพจน์บริษัท 22 : 02
Thailand
คติพจน์บริษัท

หัวข้อ: คติพจน์บริษัท
ผู้บรรยาย: ประธานปาร์ค ฮันกิล
ความยาว: 22:01 นาที

Views 8,876 81 Date of filming
VIDEO
ออโต้เซลล์มาสเตอร์ 51 : 50
Thailand
ออโต้เซลล์มาสเตอร์

หัวข้อ: ออโต้เซลล์มาสเตอร์
ผู้บรรยาย: ประธานปาร์ค ฮันกิล
ความยาว: 51:49 นาที

Views 8,297 116 Date of filming
VIDEO
ความดีและความซื่อสัตย์ คือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุด 13 : 27
Thailand
ความดีและความซื่อสัตย์ คือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุด hot

ความดีและความซื่อสัตย์ คือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

Views 8,115 230 Date of filming
VIDEO
หลักการของบริษัท 33 : 59
Thailand
หลักการของบริษัท

หัวข้อ: หลักการของบริษัท
ผู้บรรยาย: ประธานปาร์ค ฮันกิล
ความยาว: 33: 58 นาที

Views 7,992 129 Date of filming
VIDEO
อะโทมี่ ธุรกิจที่เป็นมากกว่าธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม 22 : 06
Thailand
อะโทมี่ ธุรกิจที่เป็นมากกว่าธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม hot

อะโทมี่ ธุรกิจที่เป็นมากกว่าธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม

Views 5,628 283 Date of filming
VIDEO
จงปฏิเสธความธรรมดา 29 : 47
Thailand
จงปฏิเสธความธรรมดา

- จงปฏิเสธชีวิตธรรมดาๆ
- การใช้เครื่องมือให้ประสบความสำเร็จ
- การกำหนดเป้าหมายที่ใหญ่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น

Views 4,656 262 Date of filming
VIDEO
เส้นทางสู่ความสำเร็จ (17.11.2018) 17 : 43
Thailand
เส้นทางสู่ความสำเร็จ (17.11.2018) hot

- คำขวัญประจำปี 2019 : อยู่เหนือมิติ
- การมองอนาคต
- ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม Platform Business
- ศูนย์กลางการกระจายสินค้า : อะโทมี่มีหน้าที่คัดสรรสินค้าเพื่อผู้บริโภค
- ความกล้า กับ ความล้มเหลว
- ไลฟ์ซินาร

Views 4,496 83 Date of filming
VIDEO
ถามมา ตอบไป Ep.2 - วิธีนำทีมงาน 06 : 34
Thailand
ถามมา ตอบไป Ep.2 - วิธีนำทีมงาน hot

รายการกู๊ดมอร์นิ่ง อะโทมี่
ตอน...ถามมา ตอบไป กับท่านประธานปาร์ค ฮันกิล

Q :  10 คน 10 สี ทีมงานแต่ละคนต่างมีสไตล์ในการทำงานแตกต่างกัน 
ท่านประธานเคยสอนให้เราเคารพวิถีของสมาชิกแต่ละคน
แต่มันทำให้การทำงานเป็นทีม ดำเนินไปได้ยาก เราจะมีวิธีการนำทีมอย่างไรให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี?

 

Views 4,418 75 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream